STARNÚCI PROCES PLETI - 1. SERIÁL

V tomto trojdielnom seriáli o starnúcej pleti Vám ukážeme, ako pleť starne a aké zmeny v tomto procese prebiehajú. V prvom seriáli sa dozviete, aké sú tri najčastejšie znaky starnutia - vrásky, strata objemu a strata hutnosti pleti.

 

Prečítajte si 2. seriál

Prečítajte si 3. seriál

 

Starnúci proces pleti začína okolo 25. roku, kedy začínajú byť viditeľné prvé náznaky starnutia - jemné vrásky a linky. Časom sa tieto jemné črty starnutia pokožky zhoršujú a pokožka stráca objem, elasticitu a pevnosť. Pochopením, prečo a ako starne pleť, sa môžu oddialiť alebo zmierniť známky starnutia, a zavčas zaradiť možnosti prevencie proti vráskam.

 

VRÁSKY

Okolo 25. roku sa začínajú objavovať jemné linky a vrásky, ktoré sa najčastejšie prejavujem v oblasti očí, v oblasti tzv. "vejárikov". Ďalším viditeľným miestom pre vrásky je čelo, kde sa objavujú vodorovné vrásky, ktoré sú spôsobené mimikou tvárových svalov. Medzi hlbšie vrásky patria línie okolo úst a nosa - nosoústne ryhy.

 

STRATA OBJEMU

Strácajúci sa objem v pleti, ktorý vzniká pôsobením starnúceho procesu pokožky, nie je vždy jednoznačne identifikovateľný. Sprevádzajú ho ďalšie znaky starnutia, ako je povolená koža na pleti a vytrácejúce sa kontúry tváre. Tieto prejavy starnutia sú viditeľné, ale nie sú tak ľahko identifikovateľné, ako práve vrásky. Pleť so stratou objemu vyzerá často ako unavená alebo "strhaná".

 

STRATA HUTNOSTI

K tejto fáze v starnúcom procese dochádza v najväčšej miere u žien po menopauze, keď sa pleť javí na povrchu ako tenšia a neobmedzuje sa len na konkrétnu časť tváre, ako je tomu u straty objemu pleti. Na pleti so stratou hutnosti sú viditeľnejšie hlboké vrásky.